?>

Gạo Séng Cù Than Uyên (Lai Châu)

  150,000 100,000

  Công ty TNHH Thực Phẩm Minh Thoa
  Địa chỉ : số 75 tổ 12 phường Thạch Bàn – quận Long Biên – Hà Nội
  Điện thoại: 0974 989 964
  Email: tpminhthoa@gmail.com
  Website: thucphamminhthoa.khomaudeprt.com

  ?>